Uchwała nr 71/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Natalię Iwaszczuk, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania. (2017-05-31)