Uchwała nr 70/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Adama Pieczkę, prof. nadzw. z WGGiOŚ (2017-05-31)