Uchwała nr 59/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wzorów umów zawieranych ze studentami i osobami przyjętymi na studia wyższe przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2017-05-31)