Uchwała nr 53/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Beatę Leszczyńską-Madej z Wydziału Metali Nieżelaznych. (2017-04-26)