Uchwała nr 43/2017 w sprawie zasad powierzania oraz realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2017-04-26)