Uchwała nr 32/2017 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH w 2017 r. (2017-03-29)