Uchwała nr 26/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jacka Szczerbę, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.  (2017-03-01)