Uchwała Nr 13/2017 w sprawie opinii pozytywnej do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Ryszarda Sroki z WEAIiIB (2017-01-25)