Uchwała Nr 2/2017 w sprawie „Strategii rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie”.  (2017-01-25)