Uchwała nr 196/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marka Iwańca, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2016-11-30)