Uchwały nr 191/2016 i 192/2016 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2016-11-30)