Uchwała nr 190/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2016-11-30)