Uchwała nr 180/2016 w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej.  (2016-11-30)