Uchwała nr 178/2016 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2016 rok.  (2016-11-30)