Uchwała nr 165/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Aleksandra Gila, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2016-10-26)