Uchwała nr 158/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2016-10-26)