Uchwała nr 157/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji dla Doktorantów. (2016-10-26)