Uchwała nr 155/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2016-10-26)