Uchwała nr 150/2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2016-10-26)