Uchwała nr 142/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2016-2020. (2016-10-26)