Uchwała nr 139/2016 w sprawie reasumpcji uchwały nr 99/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad działania stałych Komisji Senackich w okresie kadencji 2016-2020. (2016-10-26)