Uchwała nr 132/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.  (2016-09-28)