Uchwała nr 123/2016 w sprawie wynagrodzenia Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.  (2016-09-28)