Uchwała nr 108/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Systems Modelling and Data Analysis” na II stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku Informatyka i powierzenia prowadzenia jej WEAIiIB (2016-09-28)