Uchwała nr 99/2016 w sprawie ustalenia zasad działania stałych Komisji Senackich w okresie kadencji 2016-2020. (2016-09-28)