Uchwała nr 98/2016 w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na okres kadencji 2016-2020. (2016-09-28)