Uchwała nr 85/2016 zmieniającą Uchwałę Senatu nr 112/2013 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej. (2016-06-29)