Uchwała nr 83/2016 w sprawie wyboru dr hab. inż. Antoniego Cieślę, prof. nadzw. na kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  (2016-06-29)