Uchwała nr 79/2016 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ze Statutem AGH i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym. (2016-06-29)