Uchwała nr 78/2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Władz Uczelni z działalności w kadencji 2012-2015. (2016-06-29)