Uchwała nr 76/2016 w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2016 r. (2016-06-15)