Uchwała nr 68/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mirosława Bućko, prof. nadzw. z WIMiC (2016-05-25)