Uchwała nr 62/2016 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. (2016-05-25)