Uchwała nr 49/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami mienia Uczelni w okresie od dnia 15 lipca do 7 sierpnia 2016 r., w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016. (2016-04-27)