Uchwała nr 45/2016 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Mechatronika.  (2016-04-27)