Uchwała nr 31/2016 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH w 2016 roku. (2016-03-30)