Uchwała nr 24/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego z WIEiT za całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego.  (2016-03-30)