Uchwała nr 7/2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. (2016-01-27)