Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2016 rok. (2016-01-27)