Uchwała nr 147/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” na II stopniu kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii. (2015-11-25)