Uchwała nr 139/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. (2015-10-28)