Uchwała nr 138/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. (2015-10-28)