Uchwała nr 129/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Marcina Szpyrki, prof. nadzw. z WEAIiIB (2015-09-30)