Uchwała nr 124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości utworzonej z jedynej działki nr 157/1 oraz na nieruchomości utworzonej z jedynej działki nr 158/1 (2015-09-30)