Uchwała nr 112/2015 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych. (2015-09-30)