Uchwała nr 111/2015 w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów kursów dokształcających. (2015-09-30)