Uchwała nr 108/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Ryszarda Golańskiego, prof. nadzw. z WIEiT (2015-06-24)