UchwaƂa nr 95/2015 w sprawie Statutu AGH. (2015-06-24)