Uchwała nr 94/2015 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w 2014 roku. (2015-06-24)