Uchwała nr 93/2015 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia oraz warunków zwalniania z tych opłat. (2015-06-03)